transport & logistiek

Efficiënt en schoon

Transport & Logistiek

Nederland is transportland. Ook in de regio IJmond speelt transport een belangrijke rol. Het vervoer van goederen zorgt voor veel CO2 uitstoot, fijnstof, stikstof en geluid. Inmiddels zijn er allerlei initiatieven die helpen het goederenvervoer te verduurzamen, zonder aan efficiëntie in te boeten. 


IJmond Bereikbaar denkt graag mee over:

  • efficiënter en schoner goederenvervoer
  • het verduurzamen van het goederenvervoer door middel van een modal shift
  • het voorkomen van vrachtverkeer

Verduurzaming van het goederenvervoer richt zich op de logistieke keten, het hele transportnetwerk en de vaar- en voertuigen zelf. Dat zien we terug in bijvoorbeeld de Green Deal ZES, Smart Mobility-initiatieven en Talking Traffic

Samenwerking met Noord West Connect

Vorig najaar ging in de provincies Noord-Holland en Flevoland het programma Noord West Connect van start. Doel is de bereikbaarheid verbeteren en CO2-uitstoot verlagen door het aantal wegkilometers te verminderen en goederen vaker te vervoeren via spoor en water. Het middel: het bundelen van ladingen waardoor nieuwe verbindingen kunnen worden opgezet. Al snel werden veelbelovende resultaten geboekt. Noord West Connect gaat daarom ook in 2019-2020 door.

Talking Traffic en iVRI's

In veel trucks zijn de boordcomputers al uitgerust met Talking Traffic software. Hierdoor kunnen trucks die achter elkaar rijden dezelfde snelheid aanhouden. Ook worden op steeds meer plaatsen intelligente verkeerregelinstallaties (iVRI’s) geïnstalleerd. Deze geven snelheid op maat door voor een groen verkeerslicht. Een constant rijtempo zorgt voor brandstof van brandstof en minder CO2 uitstoot.  

Waar je ook aan kunt denken, is dat wegbeheerders afspraken maken met grote distributiecentra. Door alle laad/lostijden te plotten in een database kan efficiënter omgegaan worden met piekbelasting en de voornaamste rijroutes van deze vrachtwagens. Door op bepaalde routes of bepaalde tijden groene golven te creëren kan de wegbeheerder sturen op routekeuze en tijd van vertrek.

Zero Emissie Stadslogistiek

Een goede stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van steden. We willen graag dat internetbestellingen thuis worden afgeleverd, winkels beleverd worden, en verbouwingen en reparaties snel en probleemloos gedaan kunnen worden. In de laatste 10 jaar is het aantal vervoersbewegingen dat te maken heeft met stadslogistiek enorm toegenomen. Met een toenemende milieubelasting tot gevolg. Het is voor iedereen die in de stad woont, leeft en werkt belangrijk dat de omgeving bereikbaar en leefbaar blijft. Daarom nemen we maatregelen om vervoersbewegingen te bundelen en minder belastend te maken voor het milieu.

In juni 2019 hebben de IJmond Gemeenten, de OV IJmond en IJmond Bereikbaar de GreenDeal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend. De GreenDeal ZES draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Denk hierbij aan nieuwe logistieke concepten en vrachtbundeling, distributiehubs, parkeerbeleid, venstertijden, voertuigen met minder uitstoot en meer.

Ondertekening GreenDeal ZES Metropool Regio Amsterdam

In de praktijk...

Vrijbloed Transport uit Haarlem gebruikt een elektrische vrachtwagen inclusief elektrische kraan en kipper. De combinatie bestaat uit een volledig elektrisch aangedreven Framo-trekker met een oplegger, met een eveneens elektrisch aangedreven hydrauliek -unit. Daarmee wordt zowel de autolaadkraan als de kipper bediend.

De elektrische vrachtwagen vermindert de geluidsoverlast en heeft naar verwachting minder onderhoud nodig in vergelijking met een vrachtwagen met een dieselmotor. De actieradius met een opgeladen accu en inclusief oplegger is naar verwachting 150 kilometer.