Thuiswerken

Corona heeft bij veel bedrijven en organisaties voor een grote verandering gezorgd in de manier van werken en reizen. Thuiswerken werd – als het werk het toe laat natuurlijk – het nieuwe normaal. Maar wat gaan we doen als er geen beperkende maatregelen meer zijn? En hoe regel je dat goed?

Er is een groot aantal medewerkers zijn dat het thuiswerken graag, voor een paar dagen per week, wil voortzetten. Dat heeft zeker voordelen: voor de werknemers, voor de werkgever en ook voor de omgeving. Hier vind je antwoord op vragen als: Ben je als werkgever verplicht om het thuiswerken toe te staan? Wat zijn  de voordelen? Waar moet je even extra aandacht aan geven. En, hoe zit het met de kosten?

Is thuiswerken een recht?

Nee. De Wet Flexibel Werken regelt dat een individuele werknemer een verzoek kan doen om aanpassing van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Elke werknemer, die minimaal een halfjaar (26 weken) bij een werkgever in dienst is, kan zo’n verzoek doen, de motivatie maakt niet uit.

De werkgever kan een verzoek afwijzen, maar moet hiervoor een goede reden hebben. Als je niet reageert op het verzoek, wordt het automatisch toegekend.

 De Wet Flexibel Werken geldt niet voor werkgevers met minder dan 10 werknemers. Als werkgever van een klein bedrijf kun je dus altijd een verzoek tot thuiswerken afwijzen, zonder reden.

Aan de andere kant: ben je als organisatie een voorstander van thuiswerken, maak dat dan ook duidelijk met een thuiswerkbeleid. Geen ellenlang en ingewikkeld boekwerk, gewoon een paar duidelijke afspraken over en weer.

Waarom thuiswerken stimuleren?
Medewerkers noemen deze positieve argumenten:
  • Geen reistijd, niet meer in de file staan
  • Geconcentreerder kunnen werken
  • Efficiënter gebruik van tijd
  • Betere balans werk/privé
  • Minder stress
Werkgevers ervaren dat:
  • medewerkers zich (nog) meer verantwoordelijk voelen dat er goed werk geleverd wordt
  • medewerkers zich meer gewaardeerd voelen door het vertrouwen dat ze krijgen
  • er meer rust en ruimte is op de werklocatie
  • de parkeerdruk vermindert
  • thuiswerken een positieve invloed heeft op het ziekteverzuim

Daarbij draagt thuiswerken zichtbaar bij aan een betere bereikbaarheid van de regio, een minder drukke spits, minder ongelukken en een schone(re) lucht.

Hier moet je op letten

Als werkgever ben je op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek en materialen waarmee je arbeid laat verrichten. Dit geldt ook voor de werkplek thuis.

Je moet er dus voor zorgen dat je werknemer die structureel één of meerdere dagen per week thuiswerkt, de werkplek op orde heeft, net zoals je ook verantwoordelijk bent voor de werkplekken op het bedrijf.

Binding met het bedrijf & vitaliteit

Een ander punt van aandacht is dat je blijft zorgen voor de fysieke en psychische gezondheid van je medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat thuiswerkers op een dag minder pauze nemen en  minder bewegen. Met laagdrempelige tips en challenges van bijvoorbeeld Werken in Beweging, zorg je voor de broodnodige beweging. Maar ook in de apps Ommetje en Strava kun je teams vormen waarin je elkaar stimuleert om regelmatig even de benen te strekken.

Belastingvrij vergoeden binnen en buiten de Werkkostenregeling

En wat kost dat?  Vroeger mocht je je medewerkers
€ 1.815 geven om de thuiswerkplek in te richten. Inmiddels is deze regeling achterhaald.  Veel faciliteiten voor thuiswerken kun je onbelast ter beschikking stellen en drukken zo niet op de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Een thuiswerkvergoeding of speciale verzoeken die niet in de arbo-richtlijn vermeld staan, breng je wel onder in de vrije ruimte van de WKR.

Flexibele reiskostenvergoeding
Werkt jouw medewerker 40% of meer van de tijd vanuit huis? Dan mag je geen forfaitaire reiskostenvergoeding meer geven. Ook bij een lager percentage is het zinvol om door te rekenen of een flexibele reiskostenvergoeding voordeel oplevert. 
 
Thuiswerkovereenkomst

Voordat je als werkgever overgaat tot het inrichten van de werkplek, doe je er goed aan om een thuiswerkovereenkomst met de medewerker af te sluiten. Daarin moet tenminste staan dat de medewerker één dag per week thuis zal werken.

Klik hier voor een voorbeeld thuiswerkovereenkomst 

Meer weten?

Vrije ruimte Werkkostenregeling in 2021

De vrije ruimte in de WKR is 1,7% over de totale loonsom tot € 400.000. Daarboven is het percentage 1,18%.

Alles wat je moet weten over de WKR. Lees verder >>

Zo regel je thuiswerken financieel goed in. Lees verder >>

 

Als iedereen die thuis kan werken na Covid-19 één extra dag vanuit huis gaat werken ten opzichte van de situatie voor Covid-19, levert dat de samenleving zo’n vier miljard euro op. De uitstoot van CO2 daalt met 606 kiloton.

Bron: onderzoek PWC 2020