Regionale infrastructuur

Regionale mobiliteitsvisie

Veel infrastructurele maatregelen en besluiten stoppen niet bij de gemeentegrens. Daarom hebben de IJmondgemeenten in 2014 de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond vastgesteld. Om hier ook samen in te kunnen investeren, is door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen in 2016 een mobiliteitsfonds ingesteld. De gemeenten willen hiermee waarborgen dat er tot 2032 wordt samengewerkt en dat er door alle partijen aan wordt bijgedragen. 

 

Doorfietsroute door de IJmond

Steeds meer mensen fietsen in, uit en door de regio IJmond. Niet alleen op de gewone stadsfiets. Je ziet ook steeds meer e-bikes en speed-pedelecs.  De gemeenten willen er samen voor zorgen dat iedereen zich veilig en makkelijk door de regio kan verplaatsen. Daarom wordt er volop gewerkt aan een doorfietsroute. De route loopt vanaf de grens met Haarlem/Velsen, via Beverwijk en Heemskerk tot aan Uitgeest. Bij de aanleg van de doorfietsroute letten we op comfort, veiligheid en bewegwijzering. Speed-pedelecs worden behandeld als bromfiets en rijden daarom op de weg. 

Legenda 

  • groen: klaar voor gebruik
  • geel: wordt in 2019 afgerond 
  • oranje:  gepland tussen 2020 en 2022 
  • blauw: start na 2022.
 

De pont: het blauwe fietspad over het Noordzeekanaal

Dagelijks maken meer dan 4.500 fietsers gebruik van de pont over het Noordzeekanaal. Voor fietsers is de oversteek met de pont gratis. Tussen 6.30 en 18.30 uur is er iedere 10 minuten een afvaart. Daarvoor zijn twee ponten nodig. Tot en met maart 2021 wordt de tweede pont betaald door Rijkswaterstaat. Dit omdat, door de werkzaamheden aan de grote zeesluis, de sluizenroute is afgesloten voor verkeer en de pont voor fietsers nu de enige manier is om het kanaal over te steken. IJmond Bereikbaar is in gesprek met de gemeenten, de provincie en RWS voor een structurele (financiële) oplossing om beide ponten in de vaart te houden. Ook kijken we uit naar de komst van de elektrische ponten. Want hoe schoner, hoe beter! 

Rijkswaterstaat houd je goed op de hoogte van de werkzaamheden aan de grote zeesluis.

Doorfietsroute op de kaart

Busvervoer

In 2017 is de HOV-lijn Velsen-Haarlem aangelegd. De bus rijdt deels over aparte busbanen. Bij het realiseren van de busbaan tussen IJmuiden en Santpoort-Noord is langs een gedeelte van het traject een fietspad aangelegd. Dit was nog een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk van Velsen. Naast het traject Velsen-Haarlem is ook het traject Velsen-Amsterdam-Sloterdijk inmiddels als HOV-lijn aangemerkt. Voor dit traject is geen aparte infrastructuur aangelegd. 

Om de doorstroming van busverkeer te verbeteren zijn op een aantal plaatsen de VRI’s aangepast. De bus krijgt voorrang op de auto. In 2018 staat zijn de VRI’s op de Plesmanweg, bij de Van Riemsdijklaan en bij de Jan Ligthartstraat vervangen. Daarnaast realiseert de Provincie twee busbanen bij het station in Beverwijk. De eerste zorgt langs het station voor een snellere verbinding richting de Wijckermolen, de tweede voor een snellere verbinding via de Wijckerpoort naar de oprit van de A22. Voorlopige planning is dat beide busbanen in 2021-2022 klaar zijn.

Verkeersmanagement

Ook wordt doorlopend gekeken naar de doorstroming van het autoverkeer. Zo heeft het regionaal tactisch team van de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek gedaan en nieuwe regelscenario’s doorgevoerd op de Velsertraverse. Hierdoor is er betere afstemming tussen de A22, de Velsertunnel en de traverse.