Mobiliteitsscan IJmond Bereikbaar

Mobiliteit verduurzamen, je weet dat het belangrijk is en wilt wel stappen maken. Maar waar begin je? Minder auto’s, schone brandstof, thuiswerkbeleid, fietsen? Er kan veel. Met de Mobiliteitsscan Personenvervoer van IJmond Bereikbaar weet je wat werkt voor jouw organisatie.

De Mobiliteitsscan Personenvervoer geeft inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van het woon-werkverkeer en de zakelijke ritten van de medewerkers en laat zien welke maatregelen om te verduurzamen (en vaak ook te besparen!) kansrijk zijn, draagvlak hebben en op korte of middellange termijn gerealiseerd kunnen worden.  

Voor wie

De scan is geschikt voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers. IJmond Bereikbaar werkt voor bedrijven die gevestigd zijn in  de gemeenten Beverwijk, Heemskerk of Velsen.

Zo werkt het

Stap 1: Werkgeversdeel

–     We verzamelen en analyseren de informatie die al bekend is: woon/werkafstand, vervoersmiddelen, bestaande reiskostenvergoedingen, afspraken over zakelijke ritten, faciliteiten cq. beleid ten aanzien van thuiswerken, secundaire arbeidsvoorwaarden in relatie tot mobiliteit.

–  We bespreken wat jullie ambities zijn en of deze beïnvloed zijn door veranderingen die hebben plaatsgevonden vanwege covid-19

Deze informatie leidt tot inzicht in de huidige reiskosten, bezettingsgraad kantoorruimte en parkeerruimte en de CO2-uitstoot door woon/werkverkeer en zakelijke ritten.  

Stap 2: Werknemersdeel

IJmond Bereikbaar verzorgt een online enquête onder alle medewerkers en analyseert de resultaten. Deze vragenlijst is anoniem en vrijblijvend. Deelnemers geven antwoord op vragen met betrekking tot het type werk dat men doet, hoe de werkweek is ingedeeld, flexibiliteit in werktijden en hoe men reist. Ook zijn er vragen over thuiswerken, spitsmijden en samenrijden. Daarnaast vragen we wat nodig is om gewenst (lees: duurzaam) reisgedrag te vertonen.

De resultaten van de vragenlijst laten de kansrijke maatregelen zien die de organisatie kan nemen om het woon/werkverkeer en de zakelijke ritten te verduurzamen.

Stap 3: Analyse en plan van aanpak

IJmond Bereikbaar analyseert de vragenlijst en geeft handvatten voor het plan van aanpak. Indien gewenst ondersteunt IJmond Bereikbaar met het invullen van een concrete actiekalender.

Team

Vanuit IJmond Bereikbaar mogen jullie rekenen op de kennis en ondersteuning van mobiliteitsmakelaar Ronald Vierkant en communicatieadviseur Astrid van den Haak. Vanuit jullie organisatie werken we graag samen met HR, facilitaire zaken, en (indien iemand van jullie dat specifiek in het takenpakket heeft) duurzaamheid.

Geen kosten

Onze werkgeversaanpak wordt gesubsidieerd het programma ‘Slimme en Duurzame Mobiliteit’ van het ministerie van Infrastructuur &Waterstaat. Dit is onderdeel van het overkoepelende programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’.  Door deze financiering kunnen wij de scan en onze adviesuren gratis aanbieden. Ook bij de uitvoering van het plan van aanpak mag je als werkgever gebruik maken van onze expertise en providers.

Verandert het reisgedrag van je medewerkers als je als bedrijf gaat verhuizen?

Cocensus zocht het uit met de mobiliteitsscan van IJmond Bereikbaar. Het bedrijf heeft nu twee vestigingen, in Hoofddorp en Alkmaar, en verhuist eind 2020/begin 2021 naar bedrijventerrein De Trompet in Heemskerk.

“We willen graag inventariseren welke invloed dit heeft op de reistijd en mogelijk ook op de manier van reizen van onze medewerkers. En of mensen bijvoorbeeld meer thuis willen gaan werken”, zegt Fred Den Hartog, Adjunct-directeur en Afdelingsmanager Bedrijfsbureau. 

IJmond Bereikbaar zorgde voor een online enquete op maat en analyse van de antwoorden. Cocensus heeft de resultaten gebruikt om keuzes te maken over bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen, de grootte van de fietsenstalling, het aantal werkplekken en de faciliteiten die nodig zijn om thuis te kunnen werken.

Bedrijventerrein De Trompet zet duurzaamheid opnieuw hoog op de agenda.

Afspraak maken

Ronald Vierkant, onze mobiliteitsmakelaar, komt graag bij je langs voor een vrijblijvend gesprek.

Mobiel: 06-50050995
E-mail: rvierkant@odijmond.nl

Wist je dat?

  • 90% van de werkgevers heeft geïnvesteerd om mensen thuis te laten werken
  • Ruim 50% van de werkgevers dit blijvend wil aanbieden en hier snel beleid voor wil maken
  • 45% van de medewerkers ook graag vaker thuis wil werken
  • 40% van de automobilisten die begin maart in de ochtendspits reisde dat nu (juli 2020) ook al weer doet
  • mensen gewoontedieren zijn en dus heel snel weer in ‘oud’ werkgedrag vallen
  • het daarom nu het moment is om thuiswerken, spitsmijden en fietsen naar het werk te stimuleren

Ruimte in WKR tot eind 2020 omhoog naar 3%

De ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is eenmalig en tijdelijk verhoogd. Dat betekent dat je meer ruimte hebt om belastingvrij dingen te geven aan je medewerkers. Gebruik die ruimte om bijvoorbeeld tijdelijk de bijdrage voor een fiets of e-bike te verhogen. In combinatie met onze fietsapp Toogethr Cycles, bied je dan in één klap een mooi stimuleringspakket.

De vrije ruimte was 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,2% over het bedrag erboven. Dat is nu tot het einde van het jaar 3% over de eerste € 400.000.