Klimaatakkoord & Mobiliteit

Schoner en slimmer

Klimaatakkoord & Mobiliteit

Bron: rijksoverheid

Mobiliteit kan en moet schoner en slimmer. Daarom stappen we over naar elektrisch rijden, vervoer met de fiets en het openbaar vervoer. Schone mobiliteit moet voor iedereen bereikbaar en de norm worden. We zullen dus op een andere manier moeten kijken naar hoe we onszelf en onze producten verplaatsen. De uitvoering van de afspraken voor Mobiliteit valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het verkeer in Nederland veroorzaakt een derde van de uitstoot.  Door het verkeer schoner te maken, verminderen we die uitstoot en verbeteren we de luchtkwaliteit. Het kabinet stimuleert daarom o.a. gebruik van de trein, fiets en autodelen en het gebruik van schonere brandstoffen voor (vracht)auto’s. Daarnaast willen we massaal overstappen op elektrisch rijden. Er wordt daarom flink geïnvesteerd in laadpalen voor personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s.

Openbaar Vervoer

Het OV is al duurzaam en hard op weg naar bijna emissievrij. Daarom is in het Regeerakkoord afgesproken dat het openbaar vervoer in alle delen van Nederland een goed alternatief moet zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxe en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem. Er wordt tot 2030 flink geïnvesteerd in verbeteringen van het spoor. Bovendien worden nu al plannen gemaakt om ook in de wat verder gelegen toekomst reizigers nog steeds een aantrekkelijk OV te bieden.

De belangrijkste afspraken uit het klimaatakkoord
 • Duurzame energiedragers
 • Elektrificeren (via batterij, waterstof, zonnecellen)
 • Biobrandstoffen: Duurzaam geavanceerde brandstoffen worden in Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Vooral in te zetten waar elektrificering (nog) niet mogelijk is.
Elektrisch vervoer
 • Elektrische personenauto’s: De personenauto zonder uitstoot wordt al voor 2030 normaal. Vanaf 2030 zijn alleen nog elektrische personenauto’s nieuw te koop. Naast batterij-elektrische personenauto’s rijden er dan ook voertuigen op waterstof of zonnecellen.
 • Laadinfrastructuur: In 2030 zijn ongeveer 1,8 miljoen laadpalen beschikbaar.
 Verduurzaming logistiek
 • Emissieloos transport: Alle (circa 5000) OV-bussen zijn voor 2030 100% emissieloos. Datzelfde geldt voor bouwverkeer (waaronder bestelbusjes) en mobiele werktuigen.
 • Emissievrije zones in de stad: Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan bij mobiliteit hand in hand bij de inrichting van openbare ruimten. Er komen steeds meer zero-emissie zones in steden. Daar krijgen lopen, fietsen en openbaar vervoer voorrang.
 • De logistieke sector gaat ook verduurzamen, onder andere door ketenoptimalisatie. Door optimale bevoorrading in logistieke hubs net buiten de stad, ontstaan mogelijkheden voor zero emissie in de stad. Dit leidt tot een reductie van 30 procent van de CO2-uitstoot door achterland- en continentaal vervoer in 2030.
 • Ook (zwaar) transport, vliegverkeer en scheepvaart moeten emissieloos worden.
 Verduurzaming personenmobiliteit
 • Om de zakelijke personenmobiliteit te verduurzamen kan worden gedacht aan onder andere invoeren selectief parkeerbeleid, overstappen naar volledig elektrische auto’s van de zaak, OV-abonnementen (privé en zakelijk), stimuleren fietsgebruik, bonus-malus bij invoering mobiliteitsbudget, verstrekken van mobiliteitskaarten voor leaserijders.
 • Fietssnelwegen worden beter verbonden, autodelen wordt nog gemakkelijker, maar ook combinaties van mobiliteitsvormen worden beter inzichtelijk gemaakt door apps/open data.
 • Zo zorgen we samen voor 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers minder in 2030.
 Financiële afspraken
 • Belastingen worden zo aangepast dat ze burgers en bedrijven helpen in de overstap naar schone en slimme mobiliteit, zoals lagere autobelastingen (BPM, MRB) plus een aanschafsubsidie voor emissieloze personenauto’s.