Fiscale regelingen voor fietsstimulering

Alweer een aantal jaren geleden is de regeling afgeschaft waarbij je als werkgever iedere medewerker een fiets ter waarde van € 749 mocht schenken. Stopt daarmee de mogelijkheid om fietsen te stimuleren? Gelukkig niet! Zowel binnen als buiten de Werkkostenregeling zijn er goede alternatieven voor terug gekomen. We zetten ze voor je op een rij.  
Kilometervergoeding voor de fiets

Als werkgever mag je belastingvrij € 0,19 per kilometer aan je medewerker vergoeden voor woon/werkverkeer. Zowel voor de auto als voor de fiets. Bedrijven kiezen er nog vaak voor deze vergoeding pas te geven bij een woon/werkafstand vanaf 10 km enkele reis.  Jammer, want zo houd je in stand dat je medewerkers ook voor deze korte afstand in de auto stappen en benadeel je de fietsers.

Zo kan het ook!
  • Geef fietsers wel een reiskostenvergoeding voor de hele woon/werkafstand, dus ook de eerste 10 kilometer.
  • Of nog leuker: geef fietsers een hogere kilometervergoeding dan de automobilist. Bijvoorbeeld € 0,21 voor de fiets en € 0,15 voor de auto 

Voor een belastingvrije fietsvergoeding hoef je geen ingewikkelde administratie bij te houden. Je rekent makkelijk een vaste maandelijkse vergoeding uit. Bij een 5-daagse werkweek mag je uitgaan van 214 dagen woon/werkverkeer per jaar. Daarbij mag de medewerker ook nog maximaal twee dagen per week thuiswerken.

Daarom fietsen stimuleren

De fiets en e-bike zijn als vervoersmiddel op alle fronten de grote winnaar. Goedkoop in aanschaf, gebruik en onderhoud; goed voor het milieu én goed voor de gezondheid van je mensen. Ook de speedpedelec wordt steeds populairder.

Meer mensen op de fiets, betekent minder auto’s in de spits, betere bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. En daarmee minder CO2 uitstoot. Tel daar minder parkeerdruk en minder ziekteverzuim als voordelen bij op. 

Wat is de WKR?

Renteloze lening (buiten de WKR)

Als werkgever kun je – renteloos –  een lening voor een fiets aan je medewerker geven. Die schaft daarna zelf een fiets aan. Zo verlaag je de drempel voor de aanschaf van een wat duurdere fiets of een e-bike. De lening kan via inhouding op het loon afgelost worden. Naast de lening mag je nog steeds een belastingvrije reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer geven.

Lening terugbetalen

Verandert je medewerker van werkgever voordat de lening is afgelost? Maak daarover de afspraak dat het openstaande bedrag in één keer wordt afgelost.

Voor het terugbetalen van de lening kun je ook de kilometervergoeding gebruiken die je anders zou uitbetalen. Zo ben je verzekerd dat het geld wordt terugbetaald en je medewerker voelt er minder van in de portemonnee.

 

De WKR (WerkKostenRegeling) is de regeling op basis waarvan je als werkgever belastingvrij allerlei zaken aan je medewerkers mag geven. Ook dingen waar een medewerker privé voordeel van kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket, een tablet of een sportschoolabonnement. Maar dus ook een fiets of fietsaccessoires en extra’s die thuiswerken beter maken. 

In 2021 is de vrije ruimte in de WKR als volgt: standaard is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7% is.  Voor het deel boven de € 400.000 is de vrije ruimte 1,18%.  

7% vaste bijtelling voor de leasefiets

Met de simpele leaseregling voor fietsen is er nu een mooie optie bij om de fiets, e-bike en speed-pedelec te boosten onder je personeel. De werkgever blijft eigenaar van de fiets, de medewerker mag hem gebruiken. Vertrekt je medewerker, dan wordt de fiets ingeleverd of tegen de dagwaarde overgenomen.

De bijtelling is 7% over de aanschafwaarde van de fiets. Je mag bij de lease-regeling géén kilometervergoeding meer geven.

Zelf doen of uitbesteden

Je kunt het leasen zelf regelen. Dan heet het ‘fiets ter beschikking stellen’. Of het uitbesteden bij een leasemaatschappij. Voordeel van het laatste is dat zij ook hetonderhoud en de verzekering regelen. 

Als je de leaseregeling aanbiedt, reken dan wel even samen met de medewerker door wat voordeliger uitpakt: een leasefiets of een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Een rekentool hiervoor vind je op de website van de Fietsersbond.

De werkelijke kosten van een autokilometer

Veel medewerkers hebben geen idee wat een autokilometer werkelijk kost. En wat zij dus zelf kunnen besparen door met de fiets of het OV naar het werk te komen.

De korte klap:

  • een kleine auto kost gemiddeld € 0,31 per gereden kilometer
  • een kleine middenklasser kost gemiddeld € 0,43 per gereden kilometer
  • een normale middenklasse auto kost gemiddeld € 0,49 per gereden kilometer
Fiets schenken (binnen de WKR)
Fiets cadeau én belastingvrije kilometervergoeding

Gun jij al je medewerkers de kans om op de fiets naar het werk te komen? Je kunt als werkgever een fiets schenken aan je medewerkers. Dat doe je uit de vrije ruimte van de WKR. Daarbovenop mag je ook nog belastingvrij € 0,19 kilometervergoeding geven.

Tot het bedrag van € 749 mag je de BTW terug vragen bij de aanschaf van een fiets. Helaas mag dit niet voor de e-bike of speed-pedelec.

En als je medewerker vertrekt?

Natuurlijk kun je afspraken maken over hoe lang een medewerker in dienst moet zijn en/of moet blijven (bijv. drie jaar) om bij vertrek gratis aanspraak te kunnen maken op de fiets.

Wat is een e-bike?

Een e-bike of elektrische fiets is een gewone fiets met elektrische trapondersteuning. Met andere woorden: je altijd zelf meetrappen. De trapondersteuning maakt het makkelijker om langere afstanden af te leggen, tegen de wind in de fietsen of een heuveltje te nemen. Voor veel mensen een fijne oplossing als je verder dan een kilometer of 8 van je werk woont of zonder te zweten op je werk wilt aankomen.

Met een e-bike rijd je op het fietspad. Er zijn geen speciale verkeersregels. Je mag maximaal 25 km per uur.

Betaling fiets uit bonus, vakantie- of overuren (binnen de WKR)
Het cafetariamodel

Als een medewerker graag een fiets, e-bike of speed-pedelec wil kopen, maar daar op het moment geen geld aan kan besteden, kun je als werkgever de fiets betalen en kosten verrekenen via het inleveren van over-of vakantieuren. Voordeel voor de medewerker: het brutoloon wordt omgezet in geld zonder aftrek van belasting.

Voldoende vrije ruimte in de WKR?

Het aanschafbedrag van de fiets, drukt op de vrije ruimte van de WKR, ookal krijg je het bedrag weer terugbetaald van je medewerker. Zorg dat je niet over de vrije ruimte  heen komt, anders betaal je als werkgever 80% loonheffing over dat bedrag. 

Wat is een speedpedelec?

Een speed-pedelec is een high speed e-bike: een fiets met elektrische trapondersteuning die maximaal 45 km per uur kan. Voor de speed-pedelec gelden de verkeersregels van de bromfiets. De fiets moet een gele kentekenplaat hebben en rijdt in principe op de openbare weg. Als bestuurder moet je een rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs) hebben en een goedgekeurde helm is ook verplicht.