Alles over de WKR 2021

Voor 2021 wil het kabinet de percentages voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) opnieuw veranderen. Je gebruikt de WKR voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen aan je medewerkers. Geef je meer uit dan binnen de vrije ruimte mag, dan betaal je over dat extra bedrag 80% eindheffing. Daarom is het belangrijk goed te weten wat de vrije ruimte is voor jouw organisatie.
Hoe zat het ook al weer?

In 2019 waren de regels voor de vrije ruimte relatief eenvoudig: die bedroeg namelijk 1,2% van de totale loonsom van je organisatie.
In 2020 werd het iets ingewikkelder: de vrije ruimte werd verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en over het restant van de loonsom gold een vrije ruimte van 1,2%. Maar in april verruimde het kabinet vanwege de coronacrisis de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom naar 3%. Deze verhoging gold met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020, maar was tijdelijk tot 31 december 2020. 

Vrije ruimte in 2021

In 2021 veranderen de percentages opnieuw: in het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om het percentage voor het restant van de loonsom vanaf € 400.000, per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. Grotere organisaties met een loonsom hoger dan € 400.000 moeten dus met deze verandering rekening houden. Het Belastingplan 2021 ligt nog bij de Tweede Kamer en het wetsvoorstel is dus nog niet aangenomen. Deze verlaging is geen tijdelijke maatregel.

Wat betaal je uit de vrije ruimte?

Woon/werkverkeer

Dit kun je onbelast doen binnen de vrije ruimte

  • Fiets voor gebruik ter beschikking stellen (werkgever blijft eigenaar)
  • Fiets, e-bike of speedpedelec aanbieden volgens het cafetariamodel (medewerker wordt eigenaar)

En dit valt buiten de WKR

Andere regelingen, zoals bijvoorbeeld de kilometervergoeding, verstrekken (schenken) van een fiets, de renteloze lening of de leaseregeling (e-bike) vallen niet onder de WKR.

Thuiswerken

Onbelast én niet drukkend op de vrije ruimte

Het ter beschikking stellen van arbovoorzieningen die samenhangen met verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet mag onbelast. Let op: Verstrekking of vergoeding wordt wel belast. Ook een mobiele telefoon, computer en tablet e.d. mag je, als voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium,   onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit is inclusief de bijkomende kosten voor onderhoud e.d. 

Dit kun je daarnaast nog onbelast doen binnen de vrije ruimte

  • Thuiswerkvergoeding voor consumpties, energie, water, kosten internet
  • Speciale verzoeken die niet in de ARBO richtlijn vermeld staan
Tijdelijke regeling voor je reiskosten- en thuiswerkvergoeding

We weten dat we voorlopig nog niet van de corona-maatregelen af zijn. En daarbij is de verwachting dat ook daarna er een nieuwe balans ontstaat met meer thuiswerken en minder naar het werk reizen. De tijdelijke fiscale tegemoetkoming n.a.v. de corona-crisis is per 1 januari gestopt. Dat betekent dat je thuiswerkdagen niet meer als kantoordagen mag aanmerken je de reiskostenvergoeding daarop moet aanpassen.

Valt jouw organisatie onder een CAO, waardoor het minder makkelijk is om nu structureel aanpassingen te doen in mobiliteits- of thuiswerkbeleid? Wat vaak wel mogelijk is, is het invoeren van een tijdelijke regeling. Maak duidelijk waarom de aanpassingen gedaan worden en welke gevolgen dit heeft. En benoem een duidelijke start- en einddatum. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het stopzetten van de vaste reiskostenvergoeding en deze te vervangen door een thuiswerkvergoeding. Wanneer het weer mogelijk is om gedeeltelijk vanuit het bedrijf te werken en medewerkers dit ook doen, dan kun je voor deze dagen de reiskostenvergoeding weer in het leven roepen. Blijft natuurlijk nog de relevante vraag of je dit volgens de standaard regels wilt blijven doen, of dat je ook hier duurzame en flexibelere keuzes maakt.

Credits beeld bovenaan pagina: Freepik