Dit doet IJmond Bereikbaar

IJmond Bereikbaar is het mobiliteitsprogramma waar de Omgevingsdienst, de IJmondgemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk en het bedrijfsleven samenwerken aan de bereikbaarheid, luchtkwaliteit en gezondheid in de regio.
Werkgeversaanpak en gebiedsaanpak

Tot 2021 heeft IJmond Bereikbaar de focus gelegd op de werkgevers. Sinds 2022 biedt het programma een werkgeversaanpak en gebiedsaanpak in één, waardoor ook de forenzen en bewoners van de regio worden bediend. De organisatie is de regionale kennispartner op de thema’s ‘flexibel werken en slim en duurzaam reizen’. En daarnaast coördinator en uitvoerder van een breed mobiliteitsprogramma dat bijdraagt aan de doelstellingen van het Ministerie van I&W en het koepelprogramma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’.

Onze kennis, maatregelen en activiteiten zijn gericht op:

  • Slim reizen: buiten de spits reizen, je reis met verschillende vervoersmiddelen invullen
  • Duurzaam reizen: reizen met  zo min mogelijk CO2-uitstoot: lopen, fietsen, OV-gebruik, carpoolen, elektrisch rijden, zuinig rijden
  • De nieuwe balans in (thuis)werken: hybride werken, activity based werken
  • Minder hinder: we willen hèt portaal worden voor de regio met informatie en maatregelen in relatie tot infrastructurele werkzaamheden die de bereikbaarheid van de regio negatief beïnvloeden (spoor/weg/water).

Samenwerking binnen en buiten de regio

IJmond Bereikbaar werkt nauw samen met de Provincie Noord-Holland en is regiovertegenwoordiger voor het Regionaal Mobiliteits Plan (RMP). De maatregelen die in het RMP zijn opgenomen, zijn afgestemd met de gemeenten. IJmond Bereikbaar verzorgt de coördinatie van de uitvoering, de communicatie en waar wenselijk een regionale spin-off. 

IJmond Bereikbaar behartigt de belangen van de regio IJmond op allerlei niveau’s: Kernteam Slimme en Duurzame Mobiliteit MRA, Rijkswaterstaat, IPO, VNG, Provincie Noord-Holland en het Ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat.

Team IJmond Bereikbaar

Programmamanager & Communicatie

Stuur nu je open sollicitatie naar: rvierkant@odijmond.nl - 0251 263863

Ronald Vierkant

rvierkant@odijmond.nl - 06 50050995

Mobiliteitsmakelaar

Roel van Herk

rherk@odijmond.nl - 06

Projectmedewerker Duurzame mobiliteit