Duurzamere mobiliteit IJmond bedrijventerrein

Als we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord willen behalen en de energietransitie vooruit willen helpen, moet ook de mobiliteit in de IJmond (nog) duurzamer en efficiënter. Een vol wegennetwerk zet de luchtkwaliteit – en daarmee onze gezondheid – onder druk.  

Het merendeel van de werknemers komt nu (nog) met de auto naar het werk. Wij zoeken naar kansen om duurzame reisopties aantrekkelijker te maken. Met de haalbaarheidsstudie ‘Last Mile’ wil IJmond Bereikbaar duurzame mogelijkheden op het gebied van mobiliteit op onze zeven bedrijventerreinen laten onderzoeken.  

DTV consultants en De Boom en het Meer 

In opdracht van IJmond Bereikbaar voert verkeerskundig adviesbureau DTV consultants en uitvoeringsorganisatie De Boom en het Meer deze studie uit. De last mile is de benaming voor het laatste stukje van de reis naar je werk. Als er makkelijke en goed beschikbare opties zijn voor de last mile, kan reizen met bijvoorbeeld het OV of een e-bike een stuk aantrekkelijker worden. Door te kijken naar de situatie en wensen van werknemers en te experimenteren met een proeftuin, krijgen we inzicht in welke faciliteiten het beste werken. Zo maken we samen het vervoer naar onze bedrijventerreinen een stukje duurzamer!

Door onder vervoersmiddelen verschillende alternatieven mogelijk en haalbaar te maken, wordt het verkeer efficiënter en duurzamer.

Studie op bedrijventerreinen en een Proeftuin 

De studie wordt uitgevoerd op zeven bedrijventerreinen in de IJmondregio. Met een enquête en interviews onderzoeken de voorkeuren van werknemers op de bedrijventerreinen. Op twee bedrijventerreinen gaan we ook aan de slag met een zogenaamde proeftuin, van september tot in november. Dat houdt in dat we op strategische plekken gewone en elektrische deelfietsen plaatsen, die medewerkers op de twee deelnemende terreinen gedurende drie maanden kunnen gebruiken voor hun laatste stukje reis naar en van het werk. De resultaten van de proeftuin zijn heel belangrijk, want die geven aan wat in de praktijk echt werkt én laten werknemers ervaren hoe het is om een ander vervoersmiddel te kiezen. 

Tijdlijn voor de haalbaarheidsstudie 

De tijdlijn voor de studie is als volgt. Vanaf juni worden de uitnodigingen voor deelname verzonden en starten we in delen met de interviews en de enquêtes. De proeftuin loopt in de maanden september t/m november. Uit de resultaten van de drie methodes volgt in december het product: één scenario voor elk bedrijventerrein, met daarop de specifieke maatregelen die we het beste kunnen treffen om duurzamer vervoer mogelijk te maken. De resultaten zullen worden gepresenteerd aan de gemeenteraden. Samen met bedrijven en overheid kunnen we vervolgens de keuze maken om lastmilevoorzieningen op langere termijn te realiseren.

Enthousiast maar nog niet benaderd? 

Bedrijven ontvangen steekproefsgewijs een uitnodiging om mee te doen met de enquête. Word jij hier als ondernemer echter al gelijk enthousiast van en wil je een actievere rol spelen? Neem dan contact op door te mailen naar Nick Ruiter (nruiter@odijmond.nl), dan horen we graag jouw ideeën.