Campagne Rijkswaterstaat tegen hinder te hoge vrachtwagens

Maart campagnemaand ‘Tot 4 en niet hoger’.

De hele maand maart vraagt Rijkswaterstaat met de campagne ‘Tot 4 en niet hoger’ extra aandacht voor de hinder die bij tunnels ontstaat door te hoge vrachtwagens. Bij iedere melding is een tunnel gemiddeld 2 tot 4 minuten gesloten. Dat zorgt voor verkeershinder en economische schade.

Hoogtemeldingen

Tunnels die lager zijn dan 4,7 meter zijn voorzien van hoogtedetectie om het plafond van de verkeersbuis en de installaties die daaraan hangen te beschermen. Als de hoogtedetectie een te hoog voertuig signaleert, gaan automatisch de verkeerslichten op rood en dalen de afsluitbomen waardoor de tunnelbuis gesloten is. Helaas gebeurt dit bij enkele tunnels meerdere keren per dag. Om het aantal hoogtemeldingen te verminderen is 1 maart gestart met de campagne ‘Tot 4 en niet hoger’.

Velsertunnel

De Velsertunnel staat bekend om het grote aantal hoogtemeldingen, al is de situatie sinds de renovatie enorm verbeterd. Vóór 2016 waren er maar liefst 35 tot 50 sluitingen per dag. Sinds de detectie met 12 cm in hoogte is bijgesteld, gaat het aantal meldingen gelukkig gestaag naar beneden: direct na de renovatie was er een scherpe daling naar 35-50 per week (in plaats van per dag) naar gemiddeld 35 sluitingen per week in 2020, 31 per week in 2021 en 21 in de eerste maanden van dit jaar.

Aan beide zijden op de A22 voor de Velsertunnel staan fotoborden. Dit systeem detecteert en maakt een foto van het te hoge voertuig. De foto verschijnt op het verderop geplaatste fotobord. De chauffeur moet dan de laatste afslag vóór de tunnel nemen. Rijdt de chauffeur alsnog door naar de tunnel, dan wordt het voertuig een tweede  keer gemeten en gaat de tunnel dicht. De tunnel gaat pas weer open als het voertuig via de calamiteitenroute is omgeleid.

De hele maand maart voert RWS in samenwerking met TLN, de politie en het Openbaar Ministerie een communicatie- en handhavingscampagne.
Campagne ‘Tot 4 en niet hoger’

Bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid is voor alle weggebruikers belangrijk. Rijkswaterstaat zoekt daarom naar manieren om het aantal meldingen en de daarmee gepaarde afsluitingen nog verder te laten dalen.

  • Bij de Velsertunnel staat van maandag t/m vrijdag tussen 11.00 – 19.00 uur een BOA om bij een melding direct het voertuig te kunnen meten en eventueel te beboeten. Boetes zijn minimaal € 470,- (tot 10 centimeter overtreding) en kunnen oplopen tot €1000,- bij een overtreding van meer dan 20 centimeter. De politie kan naast een boete voor de hoogte ook een boete voor een economisch delict geven, dit kan tot vele duizenden euro’s oplopen.
  • De BOA gaat in gesprek met de chauffeurs die met een te hoge vrachtwagen op de Velsertunnel aanrijden om informatie te verzamelen hoe het komt dat zij niet de route naar de hogere Wijkertunnel nemen.
  • Een aantal transporteurs uit de regio, die zelf geen of nauwelijks hinder veroorzaken, maar wel last hebben van de afsluitingen, wordt uitgenodigd om vanuit hun praktische ervaringen op de weg aan te geven wat wel en niet werkt qua borden, markering en omroepen.
  • De tweede week maart levert Rijkswaterstaat een flyer (tweetalig NE/DU) aan. Aan de (transport)bedrijven in de regio het verzoek om deze flyer zoveel mogelijk te verspreiden en het belang van de maximale hoogte van 4 meter (nogmaals) te benadrukken.

De maximale hoogte van voertuigen is volgens een Europese richtlijn 4 meter. Alle RWS-tunnels, ook de oude, zijn hoog genoeg om met deze hoogte probleemloos door de tunnel te rijden. Transporteurs kunnen voor voertuigen met afwijkende afmetingen een vergunning voor exceptioneel transport aanvragen. Zij moeten dan een vastgestelde route rijden.

Contact

Voor vragen over deze actie, opbouwende suggesties om het aantal hoogtemeldingen terug te brengen of het aanvragen van extra informatie kun je een e-mail sturen aan Omgevingsmanager Tunnels: fred.doodeman@rws.nl