Stap op de fiets voor het lokale goede doel

Als je in de IJmond punten spaart met de Toogethr Cycles app kun je die inwisselen voor cadeaubonnen óf doneren aan 5 lokale goede doelen. Zo is fietsen goed voor jezelf en het milieu en draag je ook nog eens bij aan mooie initiatieven in je omgeving. Eén van die goede doelen is Stichting Juttersgeluk in Overveen.

Oprichter Suzanne Klaassen: “Bij Juttersgeluk werken we aan een duurzame toekomst voor onszelf en anderen, door dagelijks het strand op te gaan en afval te rapen. Alles wat daar niet hoort, voornamelijk plastic, rapen we op en ruimen we op. We maken van de gevonden spullen nieuwe, verrassende producten in ons sociale ‘upcycle-atelier’.

Het strandjutten doen we met mensen die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen, mensen die meer in beweging moeten of willen zijn, mensen die het gewoon gezellig vinden of mensen die om wat voor een reden dan ook geen regulier werk (kunnen) doen, maar wél willen meedoen in onze maatschappij”. 

Wil jij als werkgever ook op deze manier je medewerkers stimuleren vaker de fiets te pakken? Bel of mail met Ronald Vierkant – rvierkant@odijmond.nl – 06-50050995. We helpen je graag op weg.

Bron: Cyclomedia

Onderzoeken

Er zijn 2 potentiele routes: de weilandvariant en de bermvariant. De provincie onderzoekt of een van deze beoogde routes haalbaar is om te realiseren. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of dit gebied binnen het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ valt. Dit zijn landschappen waarop de provincie extra zuinig is vanwege de bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. Daarnaast onderzoekt de provincie de bestemmingsplannen, de grondeigendommen, de watergangen, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Ook wordt gekeken naar de verkeersveiligheid van beide routes en de geplande ontwikkelingen binnen de omgeving. Zoals bijvoorbeeld woningbouw. 

Procedure

Afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken, zal blijken of er een mogelijkheid is voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding. De provincie verwacht het eerste kwartaal van 2022 meer duidelijkheid te hebben over de onderzoeken. Uiteraard zal de provincie de omgeving uitgebreid informeren over het vervolg. 

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderzoek? Dan kun je contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.