Sluizenroute weer open voor (brom)fietsers en voetgangers

Verkeersborden en verkeersregelaars op de route

De sluizenroute, die sinds april 2018 was afgesloten uit oogpunt van veiligheid vanwege de aanleg van Zeesluis IJmuiden, kan weer open voor langzaam verkeer. Wel moeten (brom)fietsers en voetgangers zeker tot eind 2021 rekening houden met vertraging op de route door werkzaamheden aan de bruggen van de Middensluis en de inzet van tijdelijke pompen bij de Kleine Sluis. Rijkswaterstaat informeert en begeleidt (brom)fietsers en voetgangers over de route met (gele) verkeersborden en de inzet van verkeersregelaars op cruciale posities.

Bron: Topview Luchtfotografie

Wachttijden op de route

Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan een van de bruggen van de Middensluis kunnen er wachttijden ontstaan als er een schip wordt geschut en de enige beschikbare brug openstaat. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen de Middensluis dan niet passeren. Ook bij de Kleine en Zuidersluis is er kans op vertraging omdat er geen gebruik gemaakt kan worden van de afgesloten fiets- en voetgangersbrug door de opstelling van tijdelijke pompen. Het advies is dan ook om de sluizenroute alleen voor recreatieve ritten te gebruiken. Wil je snel en betrouwbaar naar de overkant, maak dan gebruik van de pont.

In april is de route ter hoogte van de Zeesluis ’s avonds van 19.00 – 24.00 uur niet beschikbaar, omdat dan de buitendeur van de nieuwe zeesluis grootschalig wordt getest.

Gesloten voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer

Auto’s en motoren mogen niet over de sluizenroute rijden en blijven gebruik maken van de Velsertunnel. Rijkswaterstaat heeft tot deze maatregel besloten om te voorkomen dat er files en vertragingen ontstaan tijdens het schutproces, die leiden tot verkeersonveilige situaties. De slechte doorstroming van het gemotoriseerd verkeer zou bovendien van invloed zijn op het schutten van schepen, wanneer auto’s en motoren op de verschillende bruggen/sluisdeuren stil blijven staan. 

De woningen aan de zuidkant van het sluizencomplex blijven bereikbaar. Verkeer dat beroepsmatig op het sluizencomplex moet zijn, zoals vletterlieden en onderhoudsmonteurs, zal doorgang worden verleend. Ook de hulpdiensten hebben toegang tot het sluizencomplex.