Jaarverslag Regionale Mobiliteit IJmond 2019: Anders werken en reizen en blijven lobbyen voor twee ponten

Na ’sprong in het diepe’ kan thuiswerken een belangrijke rol spelen bij verduurzaming mobiliteit in regio IJmond

Noord Hollands Dagblad – IJmuider Courant
Verslaggever: Roel van Leeuwen

IJMOND

Het thuiswerken zal na de coronacrisis niet zomaar voorbij zijn. Dat verwacht Lars Hopman, projectleider duurzame mobiliteit bij de Omgevingsdienst IJmond. ,,De verwachting is dat deze crisis voor een gedeeltelijke gedragsverandering heeft gezorgd.’’

Hopman benadrukt dat het bij ’zo’n negatief onderwerp als de coronacrisis’ – waarbij duizenden mensen zijn overleden en veel bedrijven kopje onder gaan – lastig is te zoeken naar positieve kanten. Maar het minder reizen is volgens hem wél de belangrijkste stap om de doelstellingen van IJmond Bereikbaar – het programma waarin de Omgevingsdienst, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en het bedrijfsleven samenwerken – te behalen.

Hopman: ,,Het gaat om het verduurzamen van de mobiliteit, en het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid in de regio. Om dat te bereiken heb je een een structurele verandering in mobiliteit nodig. Al voor de coronacrisis werd meer thuiswerken als de beste oplossing gezien om deze verandering te bewerkstelligen. ,,We hadden koudwatervrees voor videovergaderen en teleconferenties, maar we zijn met zijn allen in het diepe gesprongen. Veel werkgevers hebben in korte tijd alles op orde gebracht en ervaren dat ze vertrouwen kunnen hebben dat er thuis ook echt gewerkt wordt. Was thuiswerken voorheen een drempel, nu weten we wat het is.’’

 
Anders reizen

Een tweede stap om de zogeheten mobiliteitstransitie te realiseren is dat we anders gaan reizen. Uit het jaarverslag ’2019 regionale mobiliteit IJmond’ blijkt dat de IJmond vooral hoge ambities heeft voor de fiets als vervoersmiddel. In 2030 zou de helft van de verplaatsingen in de regio tot een afstand van 7,5 kilometer met de fiets moeten worden gemaakt. Dat is nu 35 procent.

 
Doorfietsroute

Om dit te bereiken moeten fietsers vooral ongestoord kunnen doorfietsen en niet voor elke kruispunt hoeven te stoppen. Daarom wordt er hard gewerkt aan een regionale doorfietsroute, die begin 2018 door de drie gemeenteraden is vastgesteld. Het tracé in de IJmond is verdeeld in een westelijke en een oostelijke route, zowel ten noorden als ten zuiden van het Noordzeekanaal. De uitvoering ligt op schema.

Volgens Hopman kan er veel tijdwinst worden geboekt als fietsers kunnen doorrijden. ,,Op een conventionele fiets halen fietsers nu gemiddeld een snelheid van 12,9 kilometer per uur en op een e-bike 13,6 kilometer per uur. Dat fietsers zo vaak moeten stoppen, zorgt voor veel irritatie. Als ze door kunnen rijden, kunnen fietsers gemiddeld 16 kilometer per uur halen en op een e-bike 21 kilometer per uur.’’

 
Samenrijden of elektrisch rijden

Als inwoners dan toch kiezen voor de auto dan streeft IJmond Bereikbaar er naar dat ze dat zo duurzaam mogelijk doen. Zo wordt het samen rijden gepromoot, al is dat nu even lastig vanwege de coronacrisis. En ook het elektrisch rijden wordt bij werkgevers onder de aandacht gebracht. ,,Zeker als bedrijven met behulp van zonnepanelen zelf stroom opwekken voor het laden van de elektrische auto’s kan dat lucratief zijn’’, aldus Hopman.

 
Vervoer over water

Gekeken wordt ook naar kansen om meer goederen te vervoeren over water. Zo wordt gedacht om afval per schip vanuit Velsen en Beverwijk af te voeren richting de HVC in Alkmaar. Verder wordt onderzocht hoe de distributie van goederen duurzamer kan. Dat kan door één bedrijf namens alle distributeurs in een bepaald gebied goederen rond te laten brengen. Om zo te voorkomen dat er onnodig veel auto’s rondrijden. ,,Dit jaar starten we met een onderzoek. We willen weten waar in de IJmond de grootste kansen liggen en wat het laaghangend fruit is.’’

 
Lobbyen voor twee ponten

IJmond Bereikbaar maakt zich nog steeds sterk voor het behoud van twee ponten in Velsen. Ook als de werkzaamheden aan de zeesluis in IJmuiden zijn afgerond. De vraag is wie dat gaat betalen. Hopman: ,,De pont werd als iets Velsens gezien, maar we merken dat het tij begint te keren. Ook de provincie erkent het bovenregionale belang van de Velserpont. Mensen vanaf Amsterdam, Haarlem, Heiloo en zelfs Sint Maartensvlotbrug gebruiken de pont om naar het werk te komen. Er komen nieuwe elektrische ponten. De aanschafprijs is hoger maar we weten nog niet hoe hoog de exploitatiekosten zijn voor een tweede pont. Als verschillende partijen bereid zijn om een duit in het zakje te doen, verhoogt dat de kans op het behoud van twee ponten. Maar daar moet nog flink voor gelobbyd worden.’’

Lees hier het volledige jaarverslag regionale mobiliteitsvisie 2019