Ook bij slecht weer gewoon op de fiets

Bron: CROW Kennisbank

 

Slecht weer leidt er niet toe dat fietsers en wandelaars overstappen in de auto of het ov. Dit stellen onderzoekers van de TU Delft en KiM op basis van nieuw onderzoek, waarin een aantal vooroordelen over de ‘actieve vervoerwijzen’ onderuit wordt gehaald.

 

Het onderzoek ‘Cycling or walking? Determinants of mode choice in the Netherlands’ richt zich op aspecten die de keuze voor lopen of fietsen bepalen. En dat is belangrijk, want in Nederland worden 44% van alle trips zo afgelegd. Naast het weer gaat het dan bijvoorbeeld ook over het doel van de reis en de kwaliteit van de infrastructuur maar daarbij ook als gezinssamenstelling, geslacht en leeftijd.

 

Om met het laatste te beginnen: geslacht, leeftijd en het hebben van kinderen hebben geen invloed op de keuze van de vervoerswijze. Ook vond men geen relatie tussen etniciteit en de keuze van het vervoersmiddel. Wel blijkt uit de cijfers )maar dat was al uit ander onderzoek bekend, dat de fiets meer gebruikt wordt door hoger opgeleiden. De omvang van een reisgezelschap en tijdstip van de reis is wel van invloed op de vervoersmiddelenkeuze.

 

In tegenstelling tot de uitkomsten van eerder onderzoek vond men geen verband tussen autobezit, fietsbezit en de vervoersmiddelenkeuze. Opvallend is wel dat een auto van de zaak leidt tot een flinke terugloop van het fietsgebruik. Een zakenauto lijkt fiets-trips te vervangen.

 

En dan het weer. Voor de fiets vond men geen verband tussen weer en gebruik. Een mogelijke verklaring die wordt opgevoerd is het milde klimaat, waardoor fietsen het hele jaar een aantrekkelijke manier van vervoer is. Ook extreme weersomstandigheden hebben relatief weinig invloed.

 

De kwaliteit van de infrastructuur is al hoog, daardoor heeft dit in Nederland weinig invloed op de keuze voor de fiets.